Vi ser helst at du møder 15 min. før spilletid af hensyn

til banefordelingen.


Højre-reglen betyder, at man ikke må gå frem for

at skyde, hvis spilleren til højre for sig selv, er

klar til at skyde, ligesom man skal vise hensyn til

spilleren på banen til venstre for sig selv, ved

ikke  at gå frem  på banen, før egne kegler er på

plads  og bommen  hævet.

Når du har skudt din kugle, gå tilbage, bliv ikke stående ved banekanten for at se resultatet, det er generende for dine medspillere.

Når en bane er tom, må næste hold gerne gå i gang. Selvfølgelig vil der være prøveskud indtil vagten har konstateret, at der ikke kan komme flere medlemmer, der er berettiget til at spille. Al færdsel til banen foregår altid ved nærmeste nedgang. Kugler i reolerne hentes derfor altid ved nedgang i den side reolen befinder sig.

Hvis du får 111 i rude 7 koster det en omgang øl til medspillerne på din bane.

Under kamp må kun spillere opholde sig på banerne. Der er ikke plads nok til at spillerne kan sidde ned, hvis tilskuerne tager siddepladserne. 

Skulle der være noget du gerne vil vide, er du velkommen til at spørge.

Med dette vil vi ønske dig velkommen i klubben og håber, at du vil få mange fornøjelige timer sammen med os.

🙂Bestyrelsen