Den 24 februar 2023 var Brande vært ved årets første

              skilsmissebowling turnering  med 24 deltagende par

              fra  Ikast-Herning-Galten og Brande seniorbowlere.


              Følgende resultater blev opnået:


              1. Margit og Ole Højmose                                Herning

              2. Anne-Mette Hvid Jensen og John Krog      Brande

              3.Grethe Kristensen og Peder Kjeldbjerg       Ikast

Skilsmissebowling Ikast Seniorbowling

21.April 2023


              Brande havde 5 par med  og to par gik videre til finalerunden. Det                                    blev til en tredieplads til

              Annemarie Munch og Alfred Lund 

Tillykke