Den 24 februar 2023 var Brande vært ved årets første

              skilsmissebowling turnering  med 24 deltagende par

              fra  Ikast-Herning-Galten og Brande seniorbowlere.


              Følgende resultater blev opnået:


              1. Margit og Ole Højmose                                Herning

              2. Anne-Mette Hvid Jensen og John Krog      Brande

              3.Grethe Kristensen og Peder Kjeldbjerg       Ikast